Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

March, 20 2009 11:00 PM - P.Pavlidis&B-movies
En Ioannois-bar, Giannena, -

March, 18 2009 11:00 PM - P.Pavlidis&B-movies
Larisa/Mylos, Larisa, -

March, 27 2009 10:30 PM - P.Pavlidis&B-movies
Stage-Mylos-Thessaloniki, Thessaloniki, -

March, 28 2009 10:30 PM - P.Pavlidis&B-movies
Stage-Mylos-Thessaloniki, Thessaloniki, -

April, 2 2009 11:00 PM - P.Pavlidis&B-movies
Gagarin-Athens, Athens, -